"KEEP THE FIRE BURNING"

Rescue Centre

Het rescue centre is bedoeld voor kinderen in acute nood. Kinderen die te vondeling worden gelegd of letterlijk worden gedumpt als vuilnis. Soms zitten de ouders van de kinderen (tijdelijk) in de gevangenis. Er zijn kinderen die zijn mishandeld dan wel seksueel misbruikt. Kinderen worden ontvoerd en ingezet in de seksindustrie. Meisjes worden op extreem jonge leeftijd uitgehuwelijkt en raken ongewenst zwanger terwijl ze zelf nog een kind zijn.

 

Schrijnende verhalen die helaas te vaak voorkomen.

Stichting Kenya Child Care biedt deze kinderen hulp en opvang voor de duur van maximaal een jaar in het rescue centre.

 

 

 

 

In deze periode bieden wij:

 

- psychische begeleiding

- speltherapie

- medisch onderzoek en behandeling

- medicijnen

- onderwijs

- begeleiding in het rehabilitatie proces

 

De opvang wordt geboden door een vast team van Keniaanse medewerkers waaronder een psychologe, een drietal huismoeders, een docente, een tuinman en een bewaker.  Zij worden allemaal begeleid door de manager.

In de periode dat de kinderen bij ons verblijven wordt er gekeken naar een veilige plek voor de toekomst.

 

Ons streven is dat de kinderen (weer terug) geplaatst kunnen worden bij een familielid of eventueel in een Keniaans gezin. Op deze manier kunnen wij voorkomen dat de kinderen opgroeien in een instituut wat niet de beste plek is voor kinderen om op te groeien. In ruim 60% van de gevallen lukt dat! Helaas is dat in de overige gevallen door omstandigheden niet mogelijk en worden zij in een tehuis of weeshuis ondergebracht.

Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de Kinderbescherming ter plaatse.

Stichting Kenya Childcare  AVG