"KEEP THE FIRE BURNING"

PARTICULIER

Onder bepaalde voorwaarden kan het aantrekkelijk zijn uw gift(en) fiscaal aftrekbaar te maken.

 

Eenmalige gift:

Wilt u ons eenmalig steunen? Dat kan heel gemakkelijk door het bedrag over te maken op rekening: NL02 TRIO 0197711804 t.n.v. Stichting Kenya Childcare in Amsterdam.

 

Uw fiscaal voordeel:

Uw eenmalige giften aan goede doelen zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw drempelinkomen met een minimum van €60, tot maximaal 10% van uw drempelinkomen.

Het drempelinkomen is uw totale inkomen in een jaar: het inkomen uit werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit vermogen (box 3), maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Voor fiscale partners geldt de som van hun drempelinkomens. Het aftrekbare bedrag mag vrij verdeeld worden over de partners. U kunt uw giften dus aftrekken bij het hoogste inkomen. Bereken HIER uw belastingvoordeel bij een eenmalige gift.

Periodieke giften:

Wilt u ons voor vijf jaar of langer steunen? Ook dat kan heel gemakkelijk.

U kunt het formulier  ‘ Periodieke overeenkomst in geld’ invullen en versturen naar:

Stichting Kenya Child Care

Badweg 27

4191 BJ GELDERMALSEN

 

 Op uw belastingaangifte vermeldt u

> het fiscale nummer* (of RSIN) van Stichting Kenya Child Care

> het transactienummer*

*beide vindt u op de door ons geretourneerde schenkingsovereenkomst.

 

Uw fiscaal voordeel:

Normaal gesproken zijn uw giften aan goede doelen alleen aftrekbaar als deze hoger zijn dan 1% van uw drempelinkomen. Als u uw gift aan ons voor vijf jaar laat vastleggen in een periodieke schenking, kunt u alle giften – groot en klein – aftrekken. U krijgt maximaal de helft van het aan ons geschonken bedrag terug van de Belastingdienst. Hoe groot uw belastingvoordeel is, hangt onder meer af van uw inkomen.

U kunt uw belastingvoordeel HIER berekenen.

Periodieke giften zijn dus zeker het overwegen waard bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%.

Stichting Kenya Childcare  AVG